student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Stipendier

Sedlar och mynt

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

 • Min doktor stipendium inom digital vård

  Min Doktors uppsatsstipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital vård och omsorg. Stipendiet är värt 10 000 kr. Ansök idag!
  Läs mer
 • The Swedish Bank Research Foundation Bankforskningsinstitutet , BFI)

  The Swedish Bank Research Foundation (Bankforskningsinstitutet, BFI) awards scholarships especially for PhD-students, carrying out high-quality academic research on financial institutions and markets.
  Läs mer
 • International management trainee vid Svenska Handelskammaren i Nederländerna

  Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom utlyser ett stipendium på 200000 SEK för att erbjuda kreativa nyexaminerade svenska studenter möjligheten att fördjupa sina kunskaper inom internationell handel och affärsrelationer på Svenska Handelskammaren i Nederländerna.
  Läs mer
 • Ekonomival stipendium

  Ansök om vårt stipendium på 5 000 kr för ekonomi- och finansstudenter som delas ut varje termin. Du som genomför utlandsstudier alternativt skriver uppsats på C- eller D-nivå kan söka.
  Läs mer
 • Efva Attling "Sic Itur Ad Astra"-stipendiet

  Efva Attling Stockholm tilldelar en gång om året ”Sic Itur Ad Astra”-stipendiet för internationella studier till en student vid högskola, universitet eller yrkeshögskola i Skandinavien.
  Läs mer
 • Handelskammarens stipendier

  Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping utlyser Handelskammarens stipendier för studerande och forskarstuderande vid Högskolan i Jönköping. Stipendier för utlandsstudier om tillsammans maximalt 50 000 kronor.
  Läs mer
 • Gunnar Randholms stipendier

  Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping utlyser Gunnar Randholms stipendier för studerande i högre teknisk utbildning i Jönköpings län. Stipendier för utlandsstudier om tillsammans maximalt 50 000 kronor.
  Läs mer
 • The Fulbright Hildeman Fellowship in Scandinavian area studies

  Augustana College • Rock Island, Illinois • February-May 2025
  The Fulbright Commission will award the 2024-2025 Hildeman Fellowship to teach at Augustana College in Rock Island, Illinois during the spring semester of 2025.

  Läs mer
 • Utlysning av Japanstipendier för år 2024

  Välkomna att söka stipendier för forskning, studier, examensarbete eller praktik i Japan.
  Läs mer
 • Kreditkoll Stipendium

  Storbankernas fysiska kontor blir färre och färre och får konkurrens av nya snabbfotade aktörer som neobanker och uppstickarbanker. Nya valutor poppar upp i exceptionell fart.
  Läs mer
 • Medisera stipendiet 2024 – Jönköping University

  Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr under 2024 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling.
  Läs mer

Löpande ansökningstid

Stiftelsen Fonden för exportutveckling

Ska du jobba med ett projekt som främjar svensk export?

Då är du välkommen att söka våra stipendier. Fonden för Exportutveckling utlyser två gånger per år, under våren (deadline 15 mars) och hösten (deadline 1 oktober), i samarbete med ICC och Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond, ett antal stipendier för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Även du som är praktikant vid svenska handelskammare i utlandet, konsulat eller Business Sweden-kontor kan ansöka för ett specifikt projekt som du ska genomföra under praktiktiden. Det du ska tänka på när du söker stipendiemedel är att du kan argumentera för ett tydligt exportsyfte.

Du kan även söka stipendium om du arbetar vid ett startup-företag, förutsatt att resultatet från "exportprojektet" kan bli offentligt.

Inbjudan att söka våra stipendier skickas ut brett under vår och höst, bland annat till universitet/högskolor i Sverige samt till handelskammare i utlandet.

Fondens kriterier

Stipendieansökan skall innehålla:

 • En noggrann beskrivning av projektet med syfte, förväntat resultat, budget och tidsplan
 • Dokumentation av den/de sökandes kvalifikationer för att kunna genomföra projektet/arbetet (gärna med kort skriftlig kommentar från handledare, institutionsledning eller motsvarande)

Se intresseanmälan för stipendium här

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.


Mystep Stipendium

För att bidra ännu mer har vi lanserat ett stipendium som du som student kan ansöka om. Mysteps stipendium är värt 5 000 kr och delas ut 2 gånger per år till dig som studerar ekonomi och skriver en C- eller D-uppsats.

Sista ansökningsdag är normalt sista april och september årligen.

Läs mer om Mystep Stipendiet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..