student

Högskolan för lärande och kommunikation

Här kan du hitta kontaktuppgifter till de personer som arbetar med ditt program eller kurs.

Allmänna ärenden

Frågor om...

Kontaktperson

Befattning

Disciplin- och avskiljandenämnd (DAN)

Gunvi Möllås

Ledarmot DAN

Kommunikation

Håkan Strahl

Kommunikatör

Nationell studentrekrytering

Denise Permerud


Kommunikatör

Schema 


Ann Olofsson

Schemaläggare

Tentamen

Anette Björkman

Tentamenssamordnare

Utlandsstudier

Anette Hertz

Handläggare

Ärenden om kränkande behandling

Susanna Anderstaf

OLIK-ombud


Human Resources

Ärenden

Namn

Befattning

Ladok

Isabelle Ottosson

Utbildningshandläggare

Studievägledning

Simon Stenered

Studievägledare

 VFU

Ingela Bergmo Prvulovic

Programansvarig

Sustainable Communication

Ärenden

Namn

Befattning

Ladok

Isabelle Ottosson

Utbildningshandläggare

Studievägledning

Simon Stenered

Studievägledare

VFU

Paola Sartoretto

Programansvarig

Internationellt arbete - Globala studier

Ärenden

Namn

Befattning

Ladok

Belma Kasumovic

Utbildningshandläggare

Studievägledning

Simon Stenered

Studievägledare

VFU

Ann-Sofie Lekenstam

Utbildningsledare


Interventions in Childhood

Ärenden

Namn

Befattning

Ladok

Isabelle Ottosson

Utbildningshandläggare

Studievägledning

Simon Stenered

Studievägledare


Lärarprogrammen

Ärenden

Namn

Befattning

Ladok och Valwebben - förskollärare

Paulina Olausson

Utbildningshandläggare

Ladok och Valwebben - grundlärare F-3 och 4-6

Ulrika Pohl

Utbildningshandläggare

Ladok och Valwebben – ämneslärare och KPU

Susanne Nersäter

Utbildningshandläggare

Studievägledning - förskollärare, grundlärare

Katarina Wanselius

Studievägledare

Studievägledning – ämneslärare och KPU

Elisabeth Henriksson

Studievägledare

VFU

Maria Hedström

Utbildningsledare, VFU

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Ärenden

Namn

Befattning

Ladok

Belma Kasumovic

Utbildningshandläggare

Studievägledning

Simon Stenered

Studievägledare

VFU

Hannes Ewehag

Programansvarig

Fristående kurser

Ärenden

Namn

Befattning

Ladok

Belma Kasumovic

Utbildningshandläggare

Studievägledning 

Simon Stenered

Studievägledare


Vidareutbildning för obehöriga lärare (VAL)

Ärenden

Namn

Befattning

Kontakt

Kerstin Ericson

Utbildningsledare

Ladok

Ulrika Pohl

Utbildningshandläggare

Cookieinställningar