student
Sidan uppdaterad 2013-08-06

Tillgodoräknande av kurser vid JIBS

Har du kurser från tidigare studier som du önskar tillgodoräkna dig i en examen från JIBS skall ett samlat betygsdokument över dessa kurser lämnas in tillsammans med fullständiga kursplaner på engelska eller svenska. Blankett hittar du här.

Från och med den 1 januari 2011 gäller nya regler för tillgodoräknande av kurser vid JIBS:

 • Studenter på bachelorprogram får tillgodoräkna sig som mest 60 ECTS credits/hp från tidigare studier.
 • Studenter på Civilekonomprogrammet får tillgodoräkna sig som mest 60 ECTS credits/hp från tidigare studier.
 • Studenter på 2-åriga masterprogram får tillgodoräkna sig som mest 30 ECTS credits/hp från tidigare studier.
 • Studenter på 1-åriga masterprogram kan ej tillgodoräkna sig poäng från tidigare studier.

  Skicka in blanketten till:
  Registrator
  Box 1026
  551 11 Jönköping
  Högskola/Universitet (specificera den aktuella högskolan/universitetet)

 Rules for Accreditation. Pdf, 101.2 kB.