Tekniska Högskolan

Funderar du på att läsa en teknisk utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och där du kan göra skillnad för ett mer hållbart samhälle? Läs en teknisk utbildning hos oss!
Här hittar du alla våra utbildningar.

Tekniska Högskolan är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer. Vi samarbetar med näringslivet i regionen för att du som student ska få en utbildning anpassad till marknadens behov. Därför innehåller våra utbildningar inte bara teknisk kunskap utan också entreprenörskap, ledarskap, kommunikation, hållbar utveckling och möjligheten att knyta internationella kontakter redan under studietiden.

Lila världskarta som visar vart Tekniska högskolan har internationella campus

JTH Internationella campus (JTH-IC) är Tekniska Högskolans noder för genomförande av utbildning och forskning i en internationell miljö.

JU:s solbil på en tom arena

Det är ett nytt team av studenter som tar över Solbilen. Läs mer på deras sida om den nya tävlingen hösten 2020 och deras strategi för World Solar Challenge 2021.

Karriärum logotyp

Näringslivsdag på Tekniska Högskolan.

På Karriärum kan du som företag få kontakt med studenter med rätt kompetens. Tekniska Högskolan arbetar aktivt med att förmedla kontakter mellan studenter och företag. Samverkan med våra studenter kan vara ett sätt att utveckla ditt företag eller din verksamhet samtidigt som
studenterna får möjlighet att praktisera sina kunskaper.

Xjobbsmässa logotyp

Letar ditt företag efter nya ideér, inspiration eller nytt tillskott till personalstyrkan så är det här mässan du inte vill missa.

I slutet på maj/början av juni varje år arrangeras Xjobbsmässan. Under mässan ställer färdiga eller snart färdiga studenter ut sina examensarbeten som de många gånger gjort tillsammans med företag. Öppet för alla intresserade.

 

Näringslivsdag på Tekniska Högskolan.

På Karriärum kan du som företag få kontakt med studenter med rätt kompetens. Tekniska Högskolan arbetar aktivt med att förmedla kontakter mellan studenter och företag. Samverkan med våra studenter kan vara ett sätt att utveckla ditt företag eller din verksamhet samtidigt som
studenterna får möjlighet att praktisera sina kunskaper.
Anmälan öppnar den 12 augusti.

Letar ditt företag efter nya ideér, inspiration eller nytt tillskott till personalstyrkan så är det här mässan du inte vill missa.

I slutet på maj/början av juni varje år arrangeras Xjobbsmässan. Under mässan ställer färdiga eller snart färdiga studenter ut sina examensarbeten som de många gånger gjort tillsammans med företag. Öppet för alla intresserade.

 

Två studenter i Tekniska högskolans entré

Tekniska Högskolan erbjuder utbildningar på kandidat-, master och
doktorandnivå samt tvååriga högskoleutbildningar och yrkeshögskole-
utbildningar. Näringslivskontakter är ett viktigt stöd under utbildningen där studenten stämmer av sina teoretiska kunskaper mot företagens erfarenheter och knyter värdefulla kontakter.

Studenter i högskolebiblioteket

Forskning och forskarutbildning vid Tekniska Högskolan är inriktad på
industriell produktframtagning, särskilt tillämpningar för små och
medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag. Vår
forskning sker i nära samarbete med företag, forskningsinstitut och
andra tekniska högskolor.


Närbild på flaggor

Jönköping University samarbetar med 350 olika partneruniversitet världen över. Detta ger såväl studenter som personal goda möjligheter att delta i utbyten. Det är en fantastisk chans att få internationell erfarenhet och breddad kompetens. Vi bygger dessutom upp ett antal Internationella Campus, till att börja med i Sydostasien, Brasilien, Mexico och Nordamerika.

Närbild på kvinna i förgrunden och man i bakgrunden

Tekniska Högskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Tekniska Högskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

Doktorshatt

För att skapa en sammanhållen struktur och en arena för forskning och forskarutbildning inom det gemensamma området industriell
produktframtagning har Tekniska Högskolan valt att bedriva utbildningen på forskarnivå inom ramen för en gemensam forskarskola.