Jönköping International Business School

Jönköping International Business School (JIBS) är en ung dynamisk institution. De första studenterna skrevs in 1994 och sedan dess har JIBS vuxit till en omfattande institution som erbjuder utbildning på kandidat-, magister-, master- och forskarnivå. 

Sedan vår uppstart har JIBS fått ett gott internationellt rykte i ett flertal forskningsområden kopplade till våra utbildningsprogram.

JIBS är ackrediterad av både EQUIS och AACSB. 

JIBS har en unik organisation som aktiebolag ägt av Jönköping University Foundation.

JIBS erbjuder utbildningar på kandidat-, magister-, master-, och forskarnivå. Utbildningen sker helt på engelska, med undantag för ett antal kurser på Civilekonomprogrammet som fokuserar på svensk lag och svensk bokföringsstandard.

JIBS bedriver forskning genom olika projekt, program och centrum som fokuserar på att utveckla kunskap inom vår akademiska profil och våra tre fokusområden: entreprenörskap, förnyelse och ägande. 

Genom att doktorera i en av våra forskarutbildningar öppnar du möjligheten att bli en internationell forskare. 

Som handelshögskola är ett nära samarbete med företag och näringslivet extra viktigt för oss. Vi samarbetar bland annat med fyra framstående afrikanska universitet inom forskning och utbildning.

Studenter vid Jönköping International Business School (JIBS) har möjlighet att göra en kvalificerad praktik som del av sin utbildning, ett så kallat Internship.

Det började med en lunch 1988. Eller med en rapport 1992. Eller kanske med en stiftelsehögskola 1994. Eller också började det redan 1977. Läs mer om vår intressanta historia, som format oss till dem vi är idag.

JIBS Global Talent Portal

Välkommen till JIBS Global Talent Portal med över 1000 internationella jobb och praktikplatser. Till portalen.

Affilierade nätverk

Förutom att vara dubbelackrediterade  av EQUIS och AACSB så tillhör JIBS även PRIMElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster-initiativet och EIASMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster-nätverket