Jönköping International Business School

Jönköping International Business School, eller JIBS, är Sveriges mest internationella handelshögskola. Vi har studenter, fakultet och gästforskare från hela världen. 

Inom utbildning och forskning fokuserar vi på entreprenörskap, ägande och förnyelse. Merparten av våra studenter väljer att förlägga delar av sin utbildning utomlands, på något av våra många partneruniversitet.

Sedan 2015 är JIBS ackrediterad av både EQUIS och AACSB. 

Välkommen till JIBS Global Talent Portal med över 1000 internationella jobb och internships. Direkt till portalen.

EQUIS-ackrediteringen för JIBS förlängs med fem år, det bästa resultat en handelshögskola kan få från EFMD. Läs mer.

Jönköping International Business School har utbildningar för dig som är intresserad av en internationell karriär, utlandsstudier och att möta människor från andra kulturer. JIBS erbjuder program på grund- och avancerad nivå med en internationell profil.

Forskningen vid JIBS bedrivs genom olika projekt, program och centrum, där våra forskare utvecklar ny kunskap inom våra fokusområden entreprenörskap, ägande och förnyelse.

Jönköping International Business School driver fem doktorandprogram inom ämnena företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi, informatik och statistik.

På JIBS är vi "international at heart, entrepreneurial in mind and responsible in action".

Det började med en lunch 1988. Eller med en rapport 1992. Eller kanske med en stiftelsehögskola 1994. Eller också började det redan 1970. Läs mer om vår intressanta historia, som format oss till dem vi är idag.

Vi var först i Sverige med ett fadderföretagsprogram där idag cirka 350 företag deltar. Vi samarbetar också med fyra framstående afrikanska universitet inom forskning och utbildning.

Sök internship i regionen. Företag som erbjuder internship-platser för JIBS-studenter, rekryterade av JIBS.

Läs mer om vad det innebär att erbjuda internship för en JIBS-student under en begränsad period.