student
Studier

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Som student har du tillgång till Global Grants databas för stipendier och anslag. Du når den via skolans nätverk gratis. Ett bra sätt att finansiera en del eller hela sin studietid.

Löpande ansökningstid

Svenska ICC har två stiftelser ur vilka stipendier till forskning och utvecklingsarbete kan erhållas.

CC:s Nicolinstiftelse CN-70 bildades 1991 med anledning av tekn. dr. Curt Nicolins 70-årsdag. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja tekniskt och ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt företagande internationellt.

ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80 bildades 1979 med anledning av tekn. dr. Marcus Wallenbergs 80-årsdag. Stiftelsen har till ändamål att stödja sådana projekt och aktiviteter – av framförallt ekonomisk forsknings- och utredningskaraktär – som bedöms ha särskilt intresse för det svenska näringslivet.

Stipendier för praktik hos svenska handelskamrar utomlands har varit vanliga under senare år och söks genom Fonden för Exportutveckling.

Ansökan
Stiftelserna har inga egna ansökningsformulär. Ansökan om stipendium från respektive stiftelse ställs till:

Svenska ICC
Box 16050, 103 21 Stockholm
E-mail: icc@icc.se

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.

 

 • MBA-stipendiet 2021

  Få ditt livs utmaning finansierad med ett MBA-stipendium! Dagens industri, utbildning.se och Handelshögskolan i Stockholm ger dig en unik chans att höja din kompetens och skapa ett ovärderligt nätverk. Nominera dig själv eller en vän till ett MBA-stipendium på Handelshögskolan i Stockholm, värt 495 000 kr.
  Läs mer
 • Sverige-Amerika stiftelsen

  Graduate-, doktorand- och forskarstipendier. Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoc-studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.
  Läs mer
 • Lavendlas stipendium inom juridik

  20 000 kr till en framåtsträvande jurist(student)! Den digitala utvecklingen går snabbare än någonsin, och precis som allt annat påverkas den juridiska tillämpningen, dess metoder och verktyg. Detta skapar utmaningar, men framförallt nya möjligheter inom juristbranschen.
  Läs mer
 • Lavendlas stipendium för hållbarhet

  20 000 kr till hållbarhetsprojekt. Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbart och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt vi kan.
  Läs mer
 • Alla ljudböckers stipendium för utlandsresor höstterminen 2020

  Ansök om 10 000 kr till dina utlandsstudier! Vi på Alla ljudböcker anser att litteratur, i alla dess former är essentiellt för att vidga vyer, få en bättre förståelse för andra och lära oss att uppskatta det okända istället för att förkasta det.Att resa är ett annat fantastiskt sätt att komma i kontakt med främmande kulturer, knyta nya vänskaper och skapa fina minnen. Därför delar Alla ljudböcker ut 10 000 kr till dig som ska studera utomlands det kommande läsåret.
  Läs mer
 • JobTech-priset för bästa uppsats

  Föreningen vill bidra till att datadriven kunskap om arbetsmarknaden tas in i ett akademiskt perspektiv och har därför beslutat att instifta ett pris till bästa examensarbete/uppsats inom arbetsmarknadsområdet med fokus på datadriven matchning och vägledning.
  Läs mer
 • Årets Exjobb

  Studenter verksamma vid svenska universitet och högskolor samt svenska medborgare som studerar vi utländskt universitet och som utfört examensarbete inom leanområdet på kandidatnivå eller masters/magisternivå kan söka stipendiet Årets examansarbete. Arbetet ska vara utfört under läsåret 2019/2020.
  Läs mer
 • Stipendiuer ut Helgo Zettervalls fond

  Nu utlyser vi årets Helgo Zettervalls-stipendium. Statens fastighetsverk disponerar en del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond till ”främjandet av den svenska byggnadskonstens utveckling”.
  Läs mer
 • Be Better Onlines stipendium för digital marknadsföring

  De digitala möjligheterna för marknadsförare blir fler och fler samtidigt som de digitala plattformarnas komplexitet ökar. Be Better Online utlyser ett stipendium på 10 000 kronor under 2020 som avser uppsats eller forskning inom digital marknadsföring på universitet eller högskola som syftar till att förtydliga, förbättra eller förenkla de möjligheter som digital marknadsföring möjliggör.
  Läs mer
 • Svensk Planglasförenings glasstipendium 2020

  Svensk Planglasförening avsätter 50 000 kronor till stipendium för examensarbete av särskilt intresse för glasbranschen. Glas är ett viktigt material både idag och i framtiden inom byggnad och boende. Genom instiftande av Glasstipendiet vill Svenska Planglasförening uppmärksamma och stimulera studenter att välja området planglas i sina examensarbeten. Utdelning sker i samband med föreningens höstkonvent i november 2020. Arbetet ska vara utfört mellan september 2019 och september 2020.
  Läs mer

Mystep Stipendium

Du som student kan ansöka om ett Mysteps stipendium är värt 10 000 kr. Det delas ut en gång per år till dig som studerar ekonomi och skriver en C- eller D-uppsats . Är ni flera som skriver uppsatsen kommer stipendiesumman fördelas lika mellan er.

Sista ansökningsdag är nomralt sista septemer årligen.

Läs mer om Mystep Stipendiet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.