Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp

Översikt

Från höstterminen 2024 kan du förutom Jönköping nu också välja att studera till Sjuksköterska i Eksjö eller Värnamo.

Under dina studier studerar du främst huvudområdet omvårdnad, men även både natur- och beteendevetenskapliga ämnen såväl som kurser inom vetenskap och akademisk skolning. Genom utbildningen fördjupar du ditt kunnande i relation till din kommande profession och din kunskap sätts på prov såväl teoretiskt som praktiskt.


De flesta kurser innehåller praktiska moment såsom färdighetsträningar, praktiska examinationer och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med en stark koppling mot ett teoretisk kunnande och evidensbasering av omvårdnaden.


Under utbildningen vidgas ditt sjuksköterskeperspektiv för att göra dig redo för yrkeslivet. Studierna kräver förmåga till att läsa, ta till sig och omsätta kunskap såväl som att skriva och räkna då både akademiskt skrivande och läkemedelsberäkning ingår i professionens kunskapskrav. Kvalitet och säkerhet i yrkesutövandet är ledord. Jönköping University har en genomgående internationell prägel och inom sjuksköterskeprogrammet ökas möjligheten till internationella erfarenheter genom att hela termin 4 har engelska som undervisnings- och examinationsspråk.

 

Hör studievägledare och programansvarig berätta mer om programmet och behörighet med mera i podden ”Vägledning på småländska”. Lyssna där poddar finns eller här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Campus JU – Studiegrupp Jönköping

Du kommer som student att ingå i en studiegrupp med andra studenter som är antagna till studiegrupp Jönköping. Tillsammans förväntas du och dina medstudenter i din studiegrupp att gemensamt förbereda er inför olika obligatoriska moment såväl som stötta varandra i era studier. Seminarier genomförs på Campus JU.

 • Undervisningen är förlagd till Campus JU. Utbildningen är inte en distansutbildning.
 • Under dina studier kommer merparten av din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, att ske inom område Jönköping men resor även till andra områden inom region Jönköpings Län kan förekomma. Vid sådana tillfällen ansvarar du som student för samtliga kostnader i samband med VFU såsom resor eller boende.
 • Klinisk utbildning sker på Kliniskt träningscentrum, KTC, beläget på Campus JU under handledning av sjuksköterska.

 

Campus i12 Eksjö – Studiegrupp Eksjö

Du kommer som student att ingå i en studiegrupp med andra studenter som är antagna till studiegrupp Eksjö. Tillsammans förväntas du och dina medstudenter i din studiegrupp att gemensamt förbereda er inför olika obligatoriska moment såväl som stötta varandra i era studier.

Vissa delar av studierna genomförs på Campus JU och det innebär att du som student ska vara beredd att resa till Jönköping ca 8-10 gånger/termin. Kostnader för detta står du som student för.

 • Inom undervisningen förekommer till exempel inspelade föreläsningar och undervisning i realtid via digitala kanaler på Campus i12. Utbildningen är inte en distansutbildning.
 • Första tentamenstillfället per kurs sker oftast på plats på Campus i12 men eventuell omtentamen genomförs på Campus JU i Jönköping.
 • Under dina studier kommer merparten av din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, att ske inom område Höglandet men resor även till andra områden inom region Jönköpings Län kan förekomma. Vid sådana tillfällen ansvarar du som student för samtliga kostnader i samband med VFU såsom resor eller boende.
 • Klinisk utbildning sker på Kliniskt träningscentrum, KTC, beläget på Höglandssjukhuset i Eksjö under handledning av sjuksköterska. Resor till KTC på Campus JU kan förekomma.

 

Campus Värnamo – Studiegrupp Värnamo

Du kommer som student att ingå i en studiegrupp med andra studenter som är antagna till studiegrupp Värnamo. Tillsammans förväntas du och dina medstudenter i din studiegrupp att gemensamt förbereda er inför olika obligatoriska moment såväl som stötta varandra i era studier. Vissa delar av studierna genomförs på Campus JU och det innebär att du som student ska vara beredd att resa till Jönköping ca 8-10 gånger/termin. Kostnader för detta står du som student för.

 • Inom undervisningen förekommer till exempel inspelade föreläsningar och undervisning i realtid via digitala kanaler på Campus Värnamo. Utbildningen är inte en distansutbildning.
 • Första tentamenstillfället per kurs sker oftast på plats på Campus Värnamo men eventuell omtentamen genomförs på Campus JU i Jönköping.
 • Under dina studier kommer merparten av din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, att ske inom område GGVV men resor även till andra områden inom region Jönköpings Län kan förekomma. Vid sådana tillfällen ansvarar du som student för samtliga kostnader i samband med VFU såsom resor eller boende.
 • Klinisk utbildning sker på Kliniskt träningscentrum, KTC, beläget på Värnamo Sjukhus under handledning av sjuksköterska. Resor till KTC på Campus JU kan förekomma.


Under dina studier kommer du att erbjudas Verksamhetsförlags utbildning, VFU, inom kommunala vårdformer, sjukhusvård samt på vårdcentral. VFU inom programmet sker över termin 2-6. Kraven för teoretiskt kunnande fördjupas inför varje period. Detta kommer ge dig en gedigen insikt i yrkets skiftande karaktär och ge dig en stabil grund att stå på. I samband med VFU kommer resor inom hela Jönköpings län att förekomma. Mer information om VFU hittar du på VFU-handboken Öppnas i nytt fönster..


Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en viktig del av utbildningarna på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Hälsohögskolans VFU har fina omdömen i Vårdförbundet students undersökningar under flera år.

During the fourth semester education will be conducted mainly in English as international students attend the nursing program during this semester. This contributes to a clear international perspective at home and broadens the international understanding even for students that do not have the possibility to study abroad. For those who wish to study abroad we have several partner universities all over the world.

När du tagit din sjuksköterskeexamen väntar en spännande arbetsmarknad på dig och som sjuksköterska har du ett stort antal karriärvägar. Som nyutexaminerad sjuksköterska har du den grundläggande kunskapen kring din profession och nu fortsätter resan mot fördjupad kunskap. Professionen kräver ett livslångt lärande och för den som vill kan fördjupade omvårdnadskurser, specialistutbildning, forskningsstudier eller kanske ledarskapsengagemang vara aktuellt. På JU erbjuder vi flera specialistutbildningar.

Studieort Jönköping

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i hp-gruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
Anmälningskod: HJ-52345
Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Studieort Eksjö

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Ort: Eksjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Anmälningskod: HJ-52550

Studieort Värnamo

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Anmälningskod: HJ-52346

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss