Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi, 180 hp
Till ansökan

Översikt röntgensjuksköterska

Utbildningen är uppbyggd som distansutbildning där antal träffar på campus varierar beroende på vald studieort. Mer information under studera på distans.

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi, som utgår från medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. Radiografin har en tydlig klinisk orientering och för yrket är planering, genomförande och utvärdering central kunskap. Utvärderingen gäller undersökningar och/eller behandlingar avseende bildkvalitet, stråldos och strålningssäkerhet. I röntgensjuksköterskans yrkesroll behövs också kunskaper inom bland annat anatomi, fysiologi, farmakologi och sjukdomslära.

När du arbetar som röntgensjuksköterska kommer du att möta människor i alla åldrar och med olika vårdbehov. Mötet mellan dig och patienten är centralt, och generellt handlar det om korta möten som bygger på respekt, tillit och bevarande av integritet.

Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus. Se det på vår Youtube kanal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på Röntgensjuksköterskeprogrammet till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och hur du ansöker

Studieort Jönköping

Den teoretiska delen av programmet genomförs till mesta delen som distansstudier, medan introduktion och praktisk träning inför verksamhetsförlagd utbildning genomförs på Hälsohögskolan i Jönköping. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att bli placerad på något av sjukhusen inom Jönköpings län i första hand, i vissa fall kan sjukhus utanför regionen ta emot studenter. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 24 veckor utspritt över tre år.


Antal obligatoriska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping kommer att variera mellan kurs och termin. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Det kommer även att vara schemalagda obligatoriska träffar via digitala mötesrum. Ungefärligt antal tillfällen på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 3-6 tillfällen per termin (1-3 dagar per tillfälle).


Utöver detta kommer vissa examinationer att ske på Hälsohögskolan i Jönköping och vissa examinationer kommer att ske på distans. Rättssäkerheten är något som vi värderar högt och har en avgörande betydelse för vilken examinationsform som är lämplig utifrån kursmål.

 

I och med att vissa delar sker på distans behöver du en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.


Studieort Linköping

Den teoretiska delen av programmet genomförs till mesta delen som distansstudier, medan introduktion till praktisk träning kommer att ske på Hälsohögskolan I Jönköping. Under den verksamhetsförlagda utbildningen samt under den praktiska träningen inför verksamhetsförlagd utbildning kommer du att bli placerad inom Region Östergötland på något av sjukhusen i Linköping, Motala eller Norrköping. Den praktiska träningen omfattar ca 30 dagar, och den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 24 veckor utspritt över tre år.


Antal obligatoriska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping kommer variera mellan kurs och termin. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Det kommer även att vara schemalagda obligatoriska träffar via digitala mötesrum. Ungefärligt antal dagar på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 1-4 tillfällen per termin (1-3 dagar per tillfälle).


Utöver detta kommer vissa examinationer att ske på Hälsohögskolan i Jönköping och vissa examinationer kommer att ske på distans. Rättssäkerheten är något som vi värderar högt och har en avgörande betydelse för vilken examinationsform som är lämplig utifrån kursmål.

 

I och med att vissa delar sker på distans behöver du en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.


Studieort Växjö

Den teoretiska delen av programmet genomförs till mesta delen som distansstudier, medan introduktion och praktisk träning inför verksamhetsförlagd utbildning genomförs på Hälsohögskolan I Jönköping. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att bli placerad på något av sjukhusen i Ljungby eller Växjö. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 24 veckor utspritt över tre år. 12 dagars verksamhetsförlagd utbildning inom Omvårdnad kan komma att ske inom Jönköpings Län (höstterminen 24).


Antal obligatoriska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping kommer variera mellan kurs och termin. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Det kommer även att vara schemalagda obligatoriska träffar via digitala mötesrum. Ungefärligt antal tillfällen på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 3-6 tillfällen per termin (1-3 dagar per tillfälle).


Utöver detta kommer vissa examinationer att ske på Hälsohögskolan i Jönköping och vissa examinationer kommer att ske på distans. Rättssäkerheten är något som vi värderar högt och har en avgörande betydelse för vilken examinationsform som är lämplig utifrån kursmål.

 

I och med att vissa delar sker på distans behöver du en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.


Studieort Kalmar

Den teoretiska delen av programmet genomförs till mesta delen som distansstudier, medan introduktion och praktisk träning inför verksamhetsförlagd utbildning genomförs på Hälsohögskolan I Jönköping. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att bli placerad inom Region Kalmar län på något av sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn eller Västervik. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 24 veckor utspritt över tre år. 12 dagars verksamhetsförlagd utbildning inom Omvårdnad kan komma att ske inom Jönköpings Län (höstterminen 24).


Antal obligatoriska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping kommer variera mellan kurs och termin. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Det kommer även att vara schemalagda obligatoriska träffar via digitala mötesrum. Ungefärligt antal tillfällen på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 3-6 tillfällen per termin (1-3 dagar per tillfälle).


Utöver detta kommer vissa examinationer att ske på Hälsohögskolan i Jönköping och vissa examinationer kommer att ske på distans. Rättssäkerheten är något som vi värderar högt och har en avgörande betydelse för vilken examinationsform som är lämplig utifrån kursmål.

 

I och med att vissa delar sker på distans behöver du en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.

Utbildningen kombinerar teoretiska studier med praktik. Under handledning får du delta i klinisk verksamhet vid röntgenavdelningar och vårdavdelningar i och utanför länet. Du får nytta av dina teoretiska kunskaper när du möter patienter och självständigt får utföra undersökningar och behandlingar inom den diagnostiska verksamheten.

 

För studenter vid studieort Linköping, Kalmar och Växjö görs all VFU inom den region/studieort du är antagen till. För studenterna som är antagna till studieort Jönköping finns en viss möjlighet till flexibilitet. Studenterna kan önska VFU på sin hemort och vi försöker i den mån det går att tillgodose det.

 

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del av utbildningarna på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Hälsohögskolan toppar dessutom listan över de mest uppskattade VFU-placeringarna bland röntgensjuksköterskestudenter visar en ny undersökning från Vårdförbundet.

För dig som vill studera utomlands sker utbyte med våra partneruniversitet inom det europeiska nätverket Erasmus Radiography Group (ERG). Det finns även möjlighet att få stipendium till att utföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. I samband med internationella utbyten kan vissa kurser helt eller delvis ges på engelska.

Som röntgensjuksköterska utför du radiografiska undersökningar inom konventionell röntgen, datortomografi och magnetresonanstomografi. Du assisterar också vid behandlingar som interventioner.

 

Yrket gör dig lämplig som sektionsledare, vårdenhetschef och vårdutvecklare inom radiologisk verksamhet samt konsult för läkemedelsföretag eller medicintekniskt företag. Möjligheten till jobb efter studierna är mycket god. Vill du specialisera dig ytterligare kan du rikta in dig på primär bildgranskning, lektor och forskning.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52530
Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi
Ort: Kalmar
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52546
Ort: Växjö
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52547
Ort: Linköping
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52538

Särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på Röntgensjuksköterskeprogrammet till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och hur du ansöker

Kan jag bo utomlands och läsa utbildningen?

Ja, men det krävs att du kan medverka på plats på studieorten vid praktiska moment. Det innebär att du behöver vara en eller flera dagar på studieorten med jämna mellanrum. Vid moment kopplat till undersökningsmetodik har du själv ansvar för att öva praktiskt under kursens gång. Det måste göras på studieorten i och med att avancerad teknisk utrustning används. Du behöver också utföra din verksamhetsförlagda utbildning i Sverige. Alla skriftliga individuella tentamina genomförs i Jönköping.

 

Kan jag lyssna på föreläsningarna när som helst under dygnet?

Nej. Även om utbildningen är på distans så förekommer schemalagda live-föreläsningar. Vissa föreläsningar kommer att vara inspelade och kan då tittas på när det passar dig. Det förekommer också grupparbeten där du tillsammans med dina studiekamrater själva planerar tider där ni möts digitalt.

 

Kan jag göra den skriftlig tentamen på min hemort?

Nej. Samtliga skriftliga tentamen görs för närvarande på Campus i Jönköping.

 

Hur många fysiska träffar kommer det att vara varje termin?

Det varierar under utbildningens gång. Vid teoretiska kurser är bara examinationen på plats, medan det vid mer praktiska kurser är fler fysiska träffar. Vår ambition är att vi i största möjliga mån komprimerar de fysiska momenten för att underlätta för inresande studenter. Allt som är möjligt att ha på distans kommer att genomföras på distans.

 

Vad händer om jag missar en fysisk träff i Jönköping?

Om det är ett obligatoriskt och examinerande moment erbjuds ytterligare ett schemalagt tillfälle.

 

Är alla fysiska träffar obligatoriska?

Nej. Men studenten ansvarar själv för att tillgodose sig det den har missat. I och med att det vid de fysiska träffarna är fokus på praktiska moment kopplat till undersökningsmetodik är det mycket svårt att tillgodose sig den kunskapen på annat sätt vilket gör att vi starkt rekommenderar samtliga att närvara på de fysiska träffarna.

 

Är alla examinerande moment på plats i Jönköping?

Nej. Våra examinationsmoment varierar. När det gäller skriftlig tentamen görs den i Jönköping, detsamma gäller praktisk examination. Vissa seminarier och muntliga examinationer kan däremot utföras på distans.

 

Kan jag vara med på föreläsningar och seminarium via mobilen?

Nej, det krävs en dator för att kunna vara delaktig vid diskussioner som ofta förekommer vid dessa tillfällen. Studenten kommer inte ha samma möjlighet att ta del av föreläsarens information via mobil. Även en aktiv kamera krävs.

 

Är kurslitteraturen på engelska?

Viss kurslitteratur kan förekomma på engelska.

 

Är det svårt att komma in?

Vänligen se antagningsstatistik från föregående antagningsperiod på antagning.se.

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig