Vertikals bloggers

Daniel Gunnarsson

Civilekonom som arbetar som bibliotekarie med intresse för öppen vetenskap, vetenskaplig publicering samt forskningsdata.

Andrea Resmini

Assistant professor in informatics, information architect, designer, piano player, author.