Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, 180 hp
Till ansökan

Översikt

Från höstterminen 2024 kan du förutom Jönköping nu också välja att studera till Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi i Linköping

Utbildningen är uppbyggd som distansutbildning där antal träffar på campus varierar beroende på vald studieort. Mer information under fliken Studieort.

Som biomedicinsk analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi arbetar du med att ta fram den bakomliggande diagnostiken för att kunna bedöma om där finns en viss sjukdom, hur utbredd den är och om behandlingar ger resultat.

Under utbildning får du:

  • Kombinera fysiologi, teknik och patientkontakt
  • Specialisera dig inom klinisk fysiologi redan från första kursen
  • Träna praktiskt på olika undersökningsmetoder
  • Stora möjligheter till jobb direkt efter examen

Lär dig bedöma och analysera hur kroppen fungerar med hjälp av olika undersökningar som EKG eller ultraljud av hjärta och kärl. Inom neurofysiologin lär du dig mäta hjärnans elektriska aktivitet och gör undersökningar av nerv- och muskelfunktion. En annan del i utbildningen är Nuklearmedicin som är inriktad på diagnostisk och terapeutisk användning av radionuklider.

Du lär dig samarbeta med patienten och kan sedan identifierar till exempel hjärtinfarkt, astma, epilepsi eller åderförkalkning.

Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus. Se det på vår Youtube kanal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Se videon med Johanna som studerar till biomedicinsk analytiker på distans nedan.

Studieort Jönköping

Den teoretiska delen av programmet genomförs till mesta delen som distansstudier, medan introduktion och praktisk träning inför verksamhetsförlagd utbildning sker på Hälsohögskolan i Jönköping. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att bli placerad på sjukhus inom eller utanför Jönköpings Län (var i landet beror på tillgängliga VFU-platser och studenternas önskemål). Praktisk träning omfattar ca 40 dagar, och den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 16 veckor utspritt över tre år.


Antal obligatoriska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping kommer variera mellan kurs och termin. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar. Ungefärligt antal tillfällen på Hälsohögskolan i Jönköping är 2-9 tillfällen per termin (1-2 dagar per tillfälle).


Utöver detta kommer vissa examinationer att ske på Hälsohögskolan i Jönköping och vissa examinationer kommer att ske på distans. Rättssäkerheten är något som vi värderar högt och har en avgörande betydelse för vilken examinationsform som är lämplig utifrån kursmål.


I och med att vissa delar sker på distans behöver du en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.


Studieort Linköping

Den teoretiska delen av programmet genomförs till mesta delen som distansstudier, medan introduktion till praktisk träning sker på Hälsohögskolan i Jönköping. Under den verksamhetsförlagda utbildningen samt under den praktiska träningen inför verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att bli placerad på något av sjukhusen inom Region Östergötland (Linköping, Motala eller Norrköping). Praktisk träning omfattar ca 40 dagar, och den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 16 veckor utspritt över tre år.


Antal obligatoriska träffar på Hälsohögskolan i Jönköping kommer att variera mellan kurs och termin. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i följd. Ungefärligt antal tillfällen på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 1-4 tillfällen per termin (1-2 dagar per tillfälle).


Utöver detta kommer vissa examinationer att ske på Hälsohögskolan i Jönköping och vissa examinationer kommer att ske på distans. Rättssäkerheten är något som vi värderar högt och har en avgörande betydelse för vilken examinationsform som är lämplig utifrån kursmål.


I och med att vissa delar sker på distans behöver du en dator med headset och webbkamera samt god internetuppkoppling. Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.

På Biomedicinska analytikerprogrammet, klinisk fysiologi tränar du dina praktiska färdigheter både genom praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), inom sjukvården och träning på skolan. VFU:n på programmet omfattar ca 16 veckor utspritt över tre år.


VFU är en viktig del av utbildningarna på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Hälsohögskolan toppar dessutom listan över de mest uppskattade VFU-placeringarna visar en undersökning från Vårdförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

För studenter vid studieort Linköping görs all VFU i region Östergötland. För studenterna som är antagna till studieort Jönköping finns en viss möjlighet till flexibilitet. Studenterna kan önska VFU på sin hemort och vi försöker i den mån det går att tillgodose det.

Läs mer om VFU på vår studentwebb. Öppnas i nytt fönster.

Hälsohögskolan vid Jönköping University har cirka 80 partnersuniversitet runt om i världen. Som student har du möjlighet att förlägga en del av dina studier vid något av dessa universitet.

I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Som legitimerad biomedicinsk analytiker har du möjlighet att jobba inom klinisk fysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin. Du arbetar med patientnära undersökningar för att analysera kroppens funktioner och hitta orsaken till sjukdomar. Resultatet av undersökningarna är en viktig del till de bedömningar som läkare gör för att ställa diagnoser, besluta om behandlingar och följa sjukdomar.

 

Arbetsfältet kan vara en enhet för klinisk fysiologi inom landsting, stat, kommun, privat sektor eller inom forskningsvärlden. Arbetsmarknaden är mycket god.

 

Efter examen kan du vidareutbilda dig inom ett master/magisterprogram och därefter finns möjlighet till forskarutbildning och forskning.

Studieort Jönköping

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1 och Matematik 3b eller 3c eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52340
Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap

Studieort Linköping

Ort: Linköping
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1 och Matematik 3b eller 3c eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52537

Kan jag bo utomlands och läsa utbildningen?

Ja, men det krävs att du kan medverka på plats på studieorten vid praktiska moment. Det innebär att du behöver vara en eller flera dagar på studieorten med jämna mellanrum. Vid moment kopplat till undersökningsmetodik har du själv ansvar för att öva praktiskt under kursens gång. Det måste görs på studieorten i och med att avancerad teknisk utrustning används. Du behöver också utföra din verksamhetsförlagda utbildning i Sverige. Alla skriftliga individuella tentamina genomförs i Jönköping.

 

Kan jag lyssna på föreläsningarna när som helst under dygnet?

Nej. Även om utbildningen är på distans så förekommer schemalagda live-föreläsningar. Vissa föreläsningar kommer att vara inspelade och kan då tittas på när det passar dig. Det förekommer också grupparbeten där du tillsammans med dina studiekamrater själva planerar tider där ni möts digitalt.

 

Kan jag göra den skriftlig tentamen på min hemort?

Nej. Samtliga skriftliga tentamen görs för närvarande på Campus i Jönköping.

 

Hur många fysiska träffar kommer det att vara varje termin?

Det varierar under utbildningens gång. Vid teoretiska kurser är bara examinationen på plats, medan det vid mer praktiska kurser är fler fysiska träffar. Vår ambition är att vi i största möjliga mån komprimerar de fysiska momenten för att underlätta för inresande studenter. Allt som är möjligt att ha på distans kommer att genomföras på distans.

 

Vad händer om jag missar en fysisk träff i Jönköping?

Om det är ett obligatoriskt och examinerande moment erbjuds ytterligare ett schemalagt tillfälle.

 

Är alla fysiska träffar obligatoriska?

Nej. Men studenten ansvarar själv för att tillgodose sig det den har missat. I och med att det vid de fysiska träffarna är fokus på praktiska moment kopplat till undersökningsmetodik är det mycket svårt att tillgodose sig den kunskapen på annat sätt vilket gör att vi starkt rekommenderar samtliga att närvara på de fysiska träffarna.

 

Är alla examinerande moment på plats i Jönköping?

Nej. Våra examinationsmoment varierar. När det gäller skriftlig tentamen görs den i Jönköping, detsamma gäller praktisk examination. Vissa seminarier och muntliga examinationer kan däremot utföras på distans.

 

Kan jag vara med på föreläsningar och seminarium via mobilen?

Nej, det krävs en dator för att kunna vara delaktig vid diskussioner som ofta förekommer vid dessa tillfällen. Studenten kommer inte ha samma möjlighet att ta del av föreläsarens information via mobil. Även en aktiv kamera krävs.

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor
  • Hälsohögskolan