Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, ANB, Box 1026, 551 11 Jönköping

ANB ledning

Frieda Foglemark

Biljana Ouda

Avdelningschef

Biträdande avdelningschef


Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi

Anita Hurtig Wennlöf

Ämnesföreträdare

Ida Åström Malm

Programansvarig

Filippa Fredlund


Paulina Holmqvist


Rachel De Basso

(tjänstledig)

 

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

Caroline Bylfors


Emma Carlsson

(tjänstledig)

Stina Kronberg

Programansvarig

Andrea Tompa  


Cecilia Ottosson


Klas Moberg


Sandra Karlsson

Tf Ämnesföreträdare

Bengt-Åke Andersson


 

 

Biomedicingruppen - kurser inom biomedicin/medicinsk vetenskap

Armanos Beniamin


Åsa Wilsson

Ämneskoordinator

Biljana Ouda


Carina Johansson


Dan Lund


Fredrik Lygnegård


Lisa Nyman

(tjänstledig)

Magnus Karlsson


Vladimir BasicÖvrig personal på avdelningen

Peter Blomstrand


Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

  • Forskare