Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, AFR, Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036 - 10 12 68
Fax: 036 - 10 11 80

Avdelningschef
Eva-Marie Sundkvist

Biträdande avdelningschef
David Rusaw

Ortopedingenjörsprogrammet (Prosthetics & Orthotics)

Programansvariga

Sara Kallin & Jessica Crafoord

Utbildningsadministratör

Annika Karlsson

Ämnesföreträdare ortopedteknik

Nerrolyn Ramstrand

Arbetsterapeutprogrammet

Programansvarig

Eva Edström

Utbildningsadministratör

Annika Karlsson

Ämnesföreträdare arbetsterapi

Anita Björklund

Arbetsterapi avancerad nivå

Programansvarig

Sofi Fristedt

Caroline Fischl Öppnas i nytt fönster.

Utbildningsadministratör

Annika Karlsson

MASTech

Programansvarig

Louise Bæk Larsen

Avdelningen för rehabilitering

  • Professor