Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, AFO, Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036 - 10 12 36
Fax: 036 - 10 12 50

Avdelningschef
Tomas Dalteg

Ämnesföreträdare
Maria Brovall

Sjuksköterskeprogrammet


Programansvarig

Tillan Strand

Teamledare år 1

Christina Petersén

Teamledare år 2

Fanny Kårelind

Teamledare år 3

Frida Liabäck

Teamledare VFU

Anna Lindblad

VFU-samordnare

Charlott Lindholm

Studievägledare

studievagledning.hhj@ju.se

Utbildningsadministratör

Katarina Liehl


Program på avancerad nivå


Programansvarig

Karina Huus

Utbildningsadministratör

Katarina Liehl

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Karina Huus

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Karina Huus

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Linda Johansson

Master in Occupational Therapy

Sofi Fristedt


Avdelningen för omvårdnad